CÔNG TY TNHH TM DV KT XNK HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH TM DV KT XNK HUY HOÀNG

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, ngành Y tế Thủ đô phấn đấu thu hút đầu tư xây dựng mới và đưa vào hoạt động tối thiểu 6 bệnh viện tư nhân mới với khoảng 1.000 giường bệnh và làm thí điểm 1-2 bệnh viện xây mới thông qua hình thức thu hút đầu tư PPP (đầu tư theo hình thức công tư) hoặc liên doanh, liên kết. Mặt khác, phấn đấu ít nhất có 5 đơn vị trong ngành liên doanh, liên kết khám chữa bệnh với các doanh nghiệp tư nhân; phấn đấu có từ 3-5 đơn vị công lập cử cán bộ y tế phối hợp với bệnh viện tư nhân để khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Ngành Y tế sẽ vay tối thiểu 1.000 tỷ đồng vốn ngân hàng, tín dụng… để đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tiếp tục khuyến khích huy động thêm 20 đề án liên doanh liên kết trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế với mức đầu tư trên 250 tỷ đồng. Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đặt ra, ngành Y tế Thủ đô sẽ tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở XHH đang hoạt động để kịp thời hướng dẫn, xử lý vi phạm phát sinh.

T.Nguyên

Hotline tư vấn miễn phí: 02862722226
Zalo