CÔNG TY TNHH TM DV KT XNK HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH TM DV KT XNK HUY HOÀNG

Trang chủ » DÒNG BE TECHNOLOGY » Hematology Analyze model 53 (Máy phân tích huyết học 53)

    Hematology Analyze model 53 (Máy phân tích huyết học 53)

28 Thông số, bao gồm 24 tham số báo cáo WBC, LYM%, LYM #, NEU #, MON%, MON #, EOS%, EOS #, BAS%, BAS #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, 4 thông số nghiên cứu của WBC
Báo động cho các mẫu bất thường
Thông lượng: 60 mẫu mỗi giờ
Loại mẫu: Máu toàn phần, Máu tiền định
Thể tích mẫu: ≤ 20uL
Kích thước nhỏ: 50 cm (L) * 32cm (W) * 39cm (H)
Cân nặng: ≤ 25 kg

 

Hotline tư vấn miễn phí: 02862722226
Zalo